Verden

Online eller offline?

Online eller offline?

Hva hadde verden vært uten teknologi? Troligvis hadde vi kommunisert med hverandre som folk gjorde på 1900-tallet, og kanskje skrevet brev og telegram – en gammel metode som også fungerer i dag, og noe som folk levde etter den gang. Man kan også si at det kanskje hadde vært mindre stress i verden? Ettersom man konstant går rundt og er ”pålogget”, kan folk alltid få tak på deg. Man kan ikke ”logge ut”, fordi da ringes det, og sendes tekstmeldinger i stedet. Det er nesten uhørt nå til dags å slå av telefonen – da lurer folk gjerne på om noe har hendt.

Man kan også si at det kunne vært flere som hadde vært arbeidsløse, med tanke på at internett har skapt utrolig mange arbeidsplasser. Når man tenker på at det finnes ca. 550 millioner internettsider, så forstår man at det det har skapt arbeidsplasser når man må lage alle disse websidene.

Tenk om man hadde vært nødt til å sende brev og betale porto for hvert brev som man skriver, i stedet for å sende en e-post gjennom internett. For å sette det i perspektiv: Bare i USA regner man ut at det hadde kostet 6,3 trillioner dollar for å sende post/brev i stedet for epost, altså mer enn 80 x den faktiske kostnaden (med service osv.) for å holde hele internett oppe og gå.

 

Om man tenker at ett minutt med Twitter gir ca. 100.000 ”tweets”, eller på under en måned på Facebook, så deles det over 30 milliarder “bytes” av innhold. Mens det tok Berlinmuren over 4 måneder å få ned, så tok det 18 dager å avskaffe et 30 års langt diktatur…

Read More